Oferty pracy

1. Ogłoszenie o naborze.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Ul. 11 Listopada 75
58-302 Wałbrzych
zsp4walbrzych@0net.pl
Tel.74 84 77804

Zatrudni na stanowisku starszego referenta -1/2 etat

Osobę posiadającą co najmniej wykształcenie średnie, znającą przepisy kodeksu pracy, Karty
Nauczyciela, Prawo Oświatowe
znającą programy: , SIO, PŁATNIK, KADRY , PFRON, GUS

prowadzenie spraw kadrowych w szkole, sporządzanie sprawozdań GUS, raportów
miesięcznych PFRON.

Osoby ubiegające się o pracę winny złożyć CV , które powinno zawierać : wykształcenie,
poprzednie zatrudnienie, oświadczenie o niekaralności,
Nr telefonu do kontaktu.

Termin składania ofert – do dnia 12.07.2018r. w sekretariacie szkoły.
Osoby będą umawiane na rozmowy kwalifikacyjne po uprzednim kontakcie telefonicznym
od dnia 13.07.2018r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2014 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Obuchowska
Ilość wyświetleń: 2121
13 czerwca 2018 18:43 (Joanna Obuchowska) - Zmiana treści zakładki.
12 kwietnia 2018 19:32 (Joanna Obuchowska) - Zmiana treści zakładki.
12 kwietnia 2018 19:30 (Joanna Obuchowska) - Zmiana treści zakładki.