Oferty pracy

Oferta pracy

Zatrudnimy od dnia 01.01.2018 osobę do prowadzenia kadr  w szkole w wymiarze ½ etatu,

- stanowisko – specjalista.

- powinna posiadać minimalnie  wykształcenie średnie,

- znać przepisy:  prawo oświatowe, Karta Nauczyciela , Kodeks pracy, ochrona danych osobowych,

- obsługiwać programy: Płatnik, Platforma, SIO (stare i nowe), sprawozdania GUS, GIOTO, PFRON

- prowadzenie teczek akt osobowych  pracowników zatrudnionych w szkole,

- sporządzanie sprawozdań GUS-u,

- składanie sprawozdań do PFRON,

- archiwizowanie dokumentów,

 

- Osoba powinna złożyć:

- ostatnie świadectwo  ukończenia szkoły szkolne – ksero

- świadectwo o niekaralności,

- życiorys - CV,

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły z napisem  - PRACA – do dnia 15.12.2017r. z wybranymi osobami dyrektor będzie się umawiał  telefonicznie na rozmowy indywidualne.

 

/ Do dnia 22.12. 2017 nikt nie złożył oferty pracy /

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2014 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Obuchowska
Ilość wyświetleń: 1596
22 grudnia 2017 10:09 (Joanna Obuchowska) - Zmiana treści zakładki.
03 grudnia 2017 19:57 (Joanna Obuchowska) - Zmiana treści zakładki.
29 listopada 2016 21:10 (Joanna Obuchowska) - Zmiana treści zakładki.